Plynové vyvíjače čistej pary STIGEN

  Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vyvíjače čistej pary STIGEN sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy Weishaupt.  Ich vývoj a konštrukcia prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Vyvíjače pary STIGEN slúžia prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty. 

 

Tieto vyvíjače čistej pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.  Sú základom pre konštruovanie  súborov zariadení (tzv. parných agregátov) umiestnených v špeciálne upravených kontajneroch a prívesoch.

Konštrukcia je založená na minimálnom vodnom objeme, veľkej výmennej ploche tepelnej výmeny a malých rozmeroch. Zariadenie vyrába paru behom niekoľkých minút pri štarte zo studeného stavu. Použitie frekvenčného meniča a dvojstupňového horáku i pre najmenší model umožňuje výrobu pary potrebnej pri zachovaní vysokej účinnosti. zariadenie je kompletne zmontované, vybavené a spúšťané na výrobných nastaveniach, zoradené a pripravené k prevádzkovaniu. Konštrukcia bola navrhnutá s myšlienkou na pohodlnú obsluhu a údržbu.

Výrobok spĺňa požiadavky EU smerníc a je certifikovaný CE. Bližšie informácie o certifikátoch, ktoré obdržal výrobok nájdete v sekcii certifkáty.  Výrobok sa vyznačuje aj radou unikátnych technických riešení, ktoré nepoužívajú iný výrobcovia, ako je napríklad použitie studenej napájacej vody bez odplynenia a chemickej úpravy.

Plynové vyvíjače čistej pary STIGEN sú navrhnuté pre spojovanie do sústav, štandardne do 10 kusov, pre získanie znásobeného výkonu, zlepšenie pružnosti a spoľahlivosti sústavy a taktiež zníženie prevádzkovej nákladov. Model GWP600 bol navrhnutý ako optimálne jednotka pre budovanie takýchto systémov na výrobu pary s ohľadom na jednoduchosť prepravy, pripojenia a prevádzkovania. Zariadenie prejde bežnými dverami o šírke 100 cm.

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov čistej pary  o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Základná zostava vyvíjača pary, zásobníka na upravenú vodu a úpravňu vody.

Technické informácie o pare vyrábanej týmto typom vyvíjača pary nájdete sekcii čistá para.

Technickú špecifikáciu vyvíjačov pary nájdete v sekcii technické parametre.

Výkonové parametre jednotlivých modelov sú uvedené v sekcii výkony vyvíjačov.

Bližšie informácie prevedení jednotlivých modelov - stupeň vybavenia antikorovými prvkami hľadajte v sekcii verzie vyvíjačov.

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

www.vyvijacepary.sk www.parnycistic.eu