Dodávka zariadení a náhradných dielcov:

 

T KONFEX, s.r.o.

Partizánska 264/24 

956 41  Uhrovec

Tel.: +421 905 162 119

skype phone & chat: TKONFEX

e-mail:

info(at)vyvijacepary.sk

tkonfex(at)tkonfex.sk   

 

 

Servis elektrických vyvíjačov pary:

 

T KONFEX, s.r.o.

Partizánska 264/24 

956 41  Uhrovec

Tel.: +421 905 162 119

skype phone & chat: TKONFEX

e-mail:

info(at)vyvijacepary.sk

tkonfex(at)tkonfex.sk   

 

 

 DOLNY TECHNIC s.r.o.
Budovatežská 63
080 01 Prešov
Tel./fax: +421 51 7731 652
mobil: +421 905 900 505
e-mail: doltech@stonline.sk

 

 

Servis plynových vyvíjačov pary:

 

 HAJDEN - IBBG
Mierová 9
942 01 Šurany
mobil: +421 905 405 906
e-mail: hajden.ibbg@centrum.sk 

 

 

 DOLNY TECHNIC s.r.o.
Budovatežská 63
080 01 Prešov
Tel./fax: +421 51 7731 652
mobil: +421 905 900 505
e-mail: doltech@stonline.sk