Technické parametre

  Výkonové parametre si pozrite v kapitole výkony vyvíjačov.

Materiálové prevedenie si pozrite v kapitole verzie vyvíjačov.

Pohľadový náčrtok zariadenia GWP 200:

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

 

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Varianta s napájacou nádržou na studenú vodu umiestenú v ráme. Na obrázku nie je uvedená palivová armatúra a kabeláž a taktiež variantne montovaný rebrík. Na obrázku je uvedený najväčší používaný horak WG30 alebo WL 30. Štandardne sa používajú horáky WG20 alebo WL20.

 

Pohľadový náčrtok zariadenia GWP 600:

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Varianta s napájacou nádržou na studenú vodu umiestenú v ráme. Na obrázku nie je uvedená palivová armatúra a kabeláž a taktiež variantne montovaný rebrík. Rebrík sa používa tiež u modelu GWP 200 so zábradlím, ktoré nepresahuje rozmery horáka. Na obrázku je uvedený najväčší používaný horak WG30 alebo WL 30. Štandardne sa používajú horáky WG20 alebo WL20.

 

Ideová schéma bez automatického odkaľovania:

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

 

Ideová schéma s automatickým odkaľovaním:

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

 

Prídavné pakety:

Základná varianta vyvíjača pary GWP obsahuje nevyhnutné vybavenie, ktoré umožňuje výrobu pary so stanovenými parametrami. Za účelom zlepšenia funkčnosti generátorov existuje rada paketov prídavného vybavenia. Pakety sú v rôznych materiálových variantach, adekvátne k materiálovej variante vyvíjača pary.

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

 

Vyvíjač pary v maximálnej výbave:

Vyvíjače čistej pary STIGEN - vyvíječe čistej páry STIGEN - norma EN 285 - norma EN 1672-2

Tieto vyvíjače čistej pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.  Sú základom pre konštruovanie  súborov zariadení (tzv. parných agregátov) umiestnených v špeciálne upravených kontajneroch a prívesoch.

www.vyvijacepary.sk www.parnycistic.eu