Verzie plynových vyvíjačov čistej pary STIGEN

  Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vyvíjače čistej pary STIGEN je možné dodať v troch rôznych úrovniach vybavenia antikorových prvkov.

Verzia INOX STANDARD XS:

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Určené pre výrobu čistej pary pre bežné technológie

INOX-antikorové prvky: všetky diely spaľovacej časti, konštrukčný stojan, prietokový parný had, kolektor pary.

Prispôsobené k prestavbe na úroveň INOX MEDIUM XM.

 

Verzia INOX MEDIUM XM:

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672 Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672 Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Určené pre výrobu čistej pary pre potraviny a sterilizáciu. Táto úroveň spĺňa normu EN 1672-2 a EN 285

INOX-antikorové prvky: všetky prvky ako verzia XS a naviac hlavné čerpadlo, pomocné čerpadlo, celá vodná a parná armatúra a všetky dielce a armatúry, ktoré prichádzajú do styku s vodou alebo parou sú zhotovené z hygienických materiálov.

Variantu je možné získať prestavbou verzie XS.

 

Verzia INOX COMPLET XC:

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672 Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672 Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672 Vyvíjače čistej pary - vyvíječe čisté páry - STIGEN EN 285 - EN 1672

Určené pre výrobu čistej pary pre potraviny a sterilizáciu. Táto úroveň spĺňa normu EN 1672-2 a EN 285

INOX-antikorové prvky: všetky prvky ako verzia XM a naviac vonkajší plášť, horné veko, konštrukčný rám, rebrík a všetky možné vonkajšie konštrukčné dielce sú zhotovené z antikorových materiálov.

Variantu nie je možné získať prestavbou z inej verzie, varianta je konštruovaná od začiatku!

 

Špecifikácia jednotlivých hlavných častí zariadenia:

Rám

Väčšina celkov je výrobne pripravených na ľahkom a pevnom ráme zhotovenom z uzatvorených, práškovo lakovaných profilov. Tento rám má štandardne pojazdové kolieska umožňujúce premiestňovanie po tvrdom a hladkom povrchu a regulovateľné stacionárne nožičky s protivibračnými podložkami pre stabilizovanie polohy v mieste prevádzkovania. Všetky modely majú taktiež pohodlný rebrík potrebný pri obsluhe horáku. Rám a príslušné konštrukčné prvky môžu byť variantne zhotovené aj z antikorového materiálu, v závislosti na verzii.

 

Teleso a parný had

Použitie špeciálneho hada s dvojitým vinutím vynucuje úplný trojťahový priebeh spalín, ktorý zaisťuje vysokú účinnosť zariadenia a nízke emisie spalín. Konštrukcia a uloženie hada umožňuje:

- prirodzenú separáciu vody a pary

- kompenzáciu pnutia

- použitie studenej napájacej vody

- odstránenie nutnosti odsoľovania

- jednoduché a presné vypúšťanie vody a periodické odkaľovanie a vyplachovanie

K výrobe hadova a kolektorov sa štandardne používa antikorová oceľ. Opláštenie spaľovacej komory a k nej pripevnený stojan sú vyrobené antikorovej ocele a nevyžadujú údržbu a výmenu. Vonkajší plášť a horné veko môžu byť variantne vyrobené z antikorovej ocele.

Vo všetkých miestach vyžadujúcich izoláciu sa používa materiál používaný v hutníctve, nehorľavý, o hrúbke minimálne 63 mm a stálej tepelnej odolnosti až do 1260°C. Vzduchový priestor oddeľujúci izoláciu od vonkajšieho plášťa dodatočne chráni zariadenie proti vyžarovaniu tepelnej energie zo spaľovacích častí.

 

Kolektor pary

Všetky ovládacie, zabezpečovacie  a kontrolné zariadenia týkajúcich sa teploty a tlaku sú pripojené k nátrubku parného kolektoru. Tento umožňuje taktiež vyvedenie pary hore a nadol. Servisný nátrubok sa po pripojení servisného nátrubku čerpadla používa (okrem vypúšťania a odkaľovania) k preplachnutiu hada. Kolektor je zhotovený vždy z rovnakej ocele ako had a štandardne nemá izoláciu, preto pre ochranu personálu proti popáleniu je vybavený dištančným krytom z antikorovej ocele.

 

Čerpadlo

Spoločnosť STIGEN si vyvinulo svoje čerpadlo vlastnej konštrukcie. Je to membránovo-piestové čerpadlo. Neobsahuje olej a mazacie látky v dielcoch, ktoré prichádzajú do styku s vodou, nie je citlivé na nedostatok vody a môže pracovať na sucho. Je pripevnené na vibračne a zvukovo tlmiacich podložkách. Prepojenia sú vykonané pružnými hadicami. Údržba a oprava čerpadla je tým ľahko vykonateľná. Základná funkcia čerpadla je dávkovanie presne stanoveného množstva vody prispôsobeného výkonu horáku. Spolupráca s frekvenčným meničom a kalibrovaným prietokovým čidlom umožňuje plynulú reguláciu výkonu čerpadla. Toto umožňuje nezávislú reguláciu výkonu a vlhkosti pary na oboch stupňoch. Čerpadlo sa používa taktiež pri vyprázdňovaní hada a jeho prepláchnutí čistiacimi prostriedkami. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú antikorová oceľ a guma, variantne je možné nahradiť antikorovú oceľ pozinkovanou oceľou - verzia INOX STANDARD XS.

 

Horák

Horák je pripevnený k hornému veku a plameň je smerovaný pozdĺž osi hada smerom nadol. Symetrické rozloženie plameňa v komore umožňuje účinne odovzdávať tepelnú energiu do hada. Štandardne sa používajú horáky Weishaupt typovej rady WL a WG. Tieto horáky patria k horákom novej generácie, ktoré využívajú mikroprocesorovú techniku nastavenia, ovládania a dozor všetkých funkcií horáka.

 

www.vyvijacepary.sk www.parnycistic.eu